Sinds 25 mei 2018 is in de EU de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing.

Grand Case Consultancy heeft een extern bureau opdracht gegeven documenten op te maken waarmee wordt voldaan aan alle regels van de AVG.


Zo beschikt Grand Case Consultancy over:

1. Verwerkersovereenkomsten

2. Algemene voorwaarden

3. Privacy statement


Dat impliceert, dat Grand Case Consultancy handelt naar de regels van de AVG, zoals Geheimhoudingsplicht, Aansprakelijkheid en de opslag van persoonsgegevens.


Voor zover dat in het belang is van een zakelijke transactie of relatie sturen wij u op verzoek een exemplaar van de documenten toe.